D – Danny Boy (Hani Chumbawamba şarkısında geçen)

Fihrist: D - Danny Boy (Chumbawamba)

Chumbawamba’nın 90’ları tanımlayan şarkısı Tubthumping’in en azından nakaratı çoğumuzun ezberindedir. Senelerdir şarkının “Oh Danny Boy, Danny Boy, Danny Boy…” kısmında geçen Danny Boy’un kim olduğunu araştırıp öğrenmek de 2020’nin ilk günlerine kısmetmiş.

Tubthumping’in açılışındaki “The truth is, I thought it mattered…” diye başlayan konuşma, Mark Herman’ın 1996 tarihli filmi Brassed Off‘tan sample’lanmış. Filmde Pete Postlethwaite, Danny Ormondroyd adlı bir madenci/müzisyeni canlandırıyor. Yorkshire’daki küçük bir kömür madeni, kapanma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Madende çalışanlardan oluşan brass grubu, madeni ve dolayısıyla kendisini kurtarmak için ulusal bir müzik yarışmasına katılmaya karar verir ve olaylar gelişir. Şarkıdaki Danny, işte bu filmin ana kahramanı olan Danny.